Wat is Wmo?

Wmo betekent: Wet Maat-schappelijke Ondersteuning.

In deze wet wordt geregeld wat de gemeentes aan hulp en ondersteuning moeten bieden aan hun inwoners bij hun vragen naar zorg, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen

Dit kan zijn: huishoudelijke hulp, dagbesteding, vervoer, scootmobielen, rolstoelen, woonvoorzieningen enz.

Wat is de Wmo-adviesgroep?

De Wmo-Adviesgroep Berg en Dal bestaat uit vrijwilligers die kunnen helpen met een beroep te doen op de Wmo. De vrijwilligers doen dit onafhankelijk van de gemeente Berg en Dal, dus zonder gemeentelijke of andere binding. Onze hulp is kosteloos.

Wat doet de Wmo-adviesgroep?

Het is soms moeilijk te erkennen dat hulp nodig is.

Ook kan het doen van een aanvraag voor hulp best wel spannend zijn en soms is het niet duidelijk wat de rechten van iemand zijn.

Het regelen van Wmo-onder-steuning kan soms best lastig zijn.

Wij hebben regelmatig overleg met diverse instanties waarbij we specifieke problemen kunnen bespreken en u zo kunnen helpen.